Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego

Opis projektu badawczego

Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego

Głównym celem badania jest ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM) na poprawę połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.
W kontekście celu głównego badania, zrealizowane zostaną cztery cele szczegółowe, polegające na przedstawieniu wniosków i rekomendacji dotyczących:
•    oceny wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WiM na poprawę dostępności i spójności transportowej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej) województwa warmińsko-mazurskiego;
•    oceny wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013 na wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska przyrodniczego i zapobieganie jego degradacji;
•    oceny wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013 na zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystywania technik informatycznych w gospodarce, w sektorze publicznym i w sferze społecznej.
•    oceny wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WiM na poprawę bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykonawca: EGO s.c.

Zamawiający: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szczegóły projektu

  • Klient Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Tagi 2015
Back to Top