Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 na realizację Strategii Europa 2020

Opis projektu badawczego

Głównym celem badania jest ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 na realizację Strategii EU2020.

Cel główny został zrealizowany poprzez poniższe cele szczegółowe.

  • Ocenę wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 na realizację celów, priorytetów i inicjatyw przewodnich Strategii EU2020.
  • Identyfikacje mechanizmów wzmacniających i ograniczających wpływ RPO WP 2007-2013 na realizację Strategii EU2020.

Wartością dodaną badania jest zestaw rekomendacji służących lepszemu osiąganiu celów i priorytetów Strategii EU2020 w perspektywie 2014-2020.

 

Wykonawca: EGO s.c.

Szczegóły projektu

  • Klient Województwo Pomorskie
  • Tagi
Back to Top