Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER

Opis projektu badawczego

Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER

Celem badania jest ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER. W ramach badania dokonujemy kompleksowej ewaluacji skutków projektów dla społeczności lokalnych zrealizowanych w ramach Programu.

Wykonawca: EGO s.c.

Szczegóły projektu

  • Klient Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Tagi
Back to Top