Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena trafności wsparcia strefy B+R w ramach PRO WŁ 2014-2020

Opis projektu badawczego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzono badanie „Ocena trafności wsparcia strefy B+R w ramach PRO WŁ 2014-2020”. Celem ewaluacji była ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z udzielaniem wsparcia jednostkom naukowym, firmom zamierzającym realizować projekty B+R lub dokonywać inwestycji w infrastrukturę B+R, a także firm otoczenia biznesu, lub firmom korzystającym z usług IOB. Wynikiem ewaluacji jest zestaw rekomendacji mających na celu poprawę skuteczności wybranych działań RPO WŁ 2014-2020.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top