Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena skuteczności wdrażania POIR przez NCBR, sprawności obsługi projektów oraz identyfikacji dobrych praktyk w Działaniu 1.1 POIR

Opis projektu badawczego

W ramach badania przeprowadziliśmy:

  • analizę oferty NCBT w ramach sprawności obsługi procesu aplikowania o środki UE,
  • ocenę prowadzonych działań komunikacyjnych oferty NCBR, w tym audyt użyteczności strony NCBR
  • ocenę wstępnych efektów projektów innowacyjnych oraz opisaliśmy najlepsze dobre praktyki we wdrażaniu procesów B+R

Badanie było realizowane na zlecenie NCBR.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top