Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą do 2030.

Opis projektu badawczego

Ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą do 2030.

Celem głównym ewaluacji ex-ante jest ocena przyjętej w projekcie Strategii Rozwoju Polski Centralnej logiki interwencji. Ponadto, celem ewaluacji ex-ante jest osadzenie procesu programowania w ramach teoretycznych poprzez wykorzystanie dostępnej wiedzy do poprawy jakości dokumentu. Dzięki procesowi ewaluacji ex-ante urzeczywistniana jest zasada polityki opartej na dowodach (evidence based policy) – wiedza i doświadczenie programujących uzupełniane są w sposób usystematyzowany wiedzą naukową i ekspercką.

Wykonawca: EGO s.c.
Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Szczegóły projektu

  • Klient Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • Tagi 2015
Back to Top