Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena efektów wybranych programów wdrażanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach PO IG, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki oraz analiza potencjału Fundacji do realizacji przyszłych działań

Opis projektu badawczego

Ocena efektów wybranych programów wdrażanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach PO IG, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki oraz analiza potencjału Fundacji do realizacji przyszłych działań

Celami badania są:
1. Ocena użyteczności instrumentów realizowanych w ramach ww. programów, w tym identyfikacja efektów udzielonego wsparcia, ocena dopasowania programów do potrzeb grup docelowych oraz potrzeb rynkowych,
2. Identyfikacja barier i uwarunkowań w korzystaniu z instrumentów i wdrażaniu ww. programów,
3. Ocena potencjału FNP do wdrażania działań przyszłych działań w ramach PO IR.

Przedmiotem badania są cztery z sześciu programów realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 1.2 PO IG. Są to:
1. Program Ventures,
2. Program Team,
3. Program Homing Plus,
4. Program Pomost (komponent powrotowy).

Wykonawca: EGO s.c.

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczegóły projektu

  • Klient Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Tagi 2015
Back to Top