Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej

Opis projektu badawczego

Wspólnie z firmami AGROTEC i WyG wykonaliśmy badanie dla PARP pn. Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Byliśmy odpowiedzialni w projekcie za przeprowadzenie i opisanie analiz kontrfaktycznych.

 

Zamawiający:

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szczegóły projektu

  • Tagi 2016
Back to Top