Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ewaluacja projektu Panda 2

Opis projektu badawczego

Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zrealizowano projekt badawczy pn. „Bariery i problemy w sprawnej realizacji projektów w Działaniu 4.2 oraz Panda 2”. Celem badania była ocena skuteczności realizacji Działania 4.2 i programu Panda 2 oraz zidentyfikowanie problemów i barier realizacji projektów na poziomie beneficjentów wraz z rozwiązaniami dla wskazanych problemów. Dodatkowym celem badania było dostarczenie informacji na temat strategii, modeli współpracy podejmowanych przez przedsiębiorców i jednostki naukowe w zakresie infrastruktury B+R wraz z diagnozą otoczenia.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top