Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ewaluacja on-going dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

12 Maja 2016

Opis projektu badawczego

Ewaluacja on-going dot. opracowania metodologii oceny efektywności i wstępnymi pomiarami projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Głównym celem badania było stworzenie systemu oceny efektywności projektów na potrzeby jej pomiaru w kolejnych edycjach badania projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + w obszarze INFO i BIO oraz Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + w obszarze TECH.

Efektem ewaluacji było zaprojektowanie systemu oceny efektywności wraz z pierwszym pomiarem, który dostarczy odpowiednich danych do przyszłych badań. W ramach działania powinien powstać kompletny opis metodologii wraz z technikami i wzorami formularzy zbierania danych.

Wykonawca: EGO s.c.
Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczegóły projektu

  • Klient Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 12 Maja 2016
  • Tagi 2015
Back to Top