Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ewaluacja bieżąca procedury naboru, oceny i wyboru projektów w Programach Współpracy INTERREG 2014 – 2020

Opis projektu badawczego

Celem badania jest weryfikacja efektywności stosowanych obecnie kryteriów naboru, oceny i wyboru projektów w Programach Współpracy Terytorialnej. Przesłanką badania jest mniejszy niż oczekiwano efekt transgraniczny. Źródła tego problemu szukano w sposobie formułowania kryteriów dla beneficjentów programów oraz sposobie oceniania projektów.

Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w badaniu było przeprowadzenie eksperymentu mającego na celu weryfikacje i udoskonalenie tworzonych rekomendacji.

Wykonawca: EGO s.c.

Szczegóły projektu

  • Klient Ministerstwo Rozwoju
  • Tagi
Back to Top