Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ekspertyza w zakresie oceny skuteczności i efektywności wizyt monitoringowych w ramach PO KL oraz opis dobrych praktyk wizyt monitoringowych

Opis projektu badawczego

Ekspertyza w zakresie oceny skuteczności i efektywności wizyt monitoringowych w ramach PO KL oraz opis dobrych praktyk wizyt monitoringowych

Opracowywana ekspertyza ma na celu ocenę skuteczności i efektywności wizyt monitoringowych przeprowadzanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Obszary, które będą poruszane w ramach ekspertyzy:
– umiejscowienie wizyt monitoringowych w systemie kontroli,
– zdefiniowanie skuteczności i efektywności wizyt monitoringowych i czynników które je warunkują, w tym analiza pod kątem powiadamiania beneficjentów o planowanej wizycie,
– analiza sposobu przygotowania i przeprowadzenia wizyty także w odniesieniu do kompetencji osób realizujących wizytę,
– analiza wpływu wizyty na beneficjenta – edukacyjny wymiar wizyt monitoringowych,
– opisy dobrych praktyk, zarówno na podstawie przeprowadzonych wizyt monitoringowych jak i innych przykładów kontroli realizowanych na miejscu.

Wykonawca: EGO s.c.

Szczegóły projektu

  • Klient Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • Tagi 2015
Back to Top