Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Dokonanie analizy i opracowanie raportu aktualizacyjnego w zakresie infrastruktury wsparcia innowacyjności w województwie mazowieckim w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Opis projektu badawczego

Dokonanie analizy i opracowanie raportu aktualizacyjnego w zakresie infrastruktury wsparcia innowacyjności w województwie mazowieckim w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Celem badania jest przedstawienie aktualnej diagnozy oraz bieżącej analizy infrastruktury wsparcia innowacyjności w województwie mazowieckim i opracowanie na jej podstawie raportu aktualizacyjnego w zakresie stanu infrastruktury wsparcia innowacyjności w województwie mazowieckim.

Wykonawca: Fundacja IDEA Rozwoju

Podwykonawca: EGO s.c.

Szczegóły projektu

  • Klient Województwo Mazowieckie
  • Tagi 2015
Back to Top