Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin

Opis projektu badawczego

Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin

Celem głównym badania jest dokonanie oceny jakości życia mieszkańców gmin województwa łódzkiego poprzez ocenę jakości funkcjonowania instytucji lokalnych. Do celów szczegółowych zaliczamy:

  • opracowanie spójnej koncepcji badawczej oraz powtarzalnej metodyki badania zawierającej wskaźniki społeczno-ekonomiczne (stymulant i destymulanty) wpływające na jakość życia ludności na poziomie poszczególnych gmin województwa łódzkiego;
  • skonstruowanie wskaźnika syntetycznego dla oceny jakości (poziomu) życia mieszkańców gmin województwa łódzkiego;
  • dokonanie oceny jakości życia mieszkańców poszczególnych gmin w obszarach: usługi publiczne, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, sytuacja materialna.

Wykonawca: EGO s.c.
Zamawiający: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Szczegóły projektu

  • Klient Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  • Tagi 2015
Back to Top