Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Badanie ewaluacyjne projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”

Opis projektu badawczego

Badanie ewaluacyjne projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowanego przez Uczelnię w latach 2008-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Głównym zadaniem była realizacja 3 typów ewaluacji PR PW, w tym:

  • bieżącej w trakcie wdrażania projektu – on going,
  • mid-term w połowie realizacji Projektu,
  • końcowej (ex-post).

Celem ewaluacji on going była analiza i ocena bieżących działań w ramach wszystkich realizowanych zadań, pod kątem przyjętych wcześniej kryteriów, diagnoza i analiza problemów pojawiających się w trakcie realizacji, jak również określenie możliwości ich rozwiązania w celu wsparcia procesu realizacji Projektu, a także przedstawienie wniosków i rekomendacji.

Celem ewaluacji mid-term była ocena jakości realizacji Projektu.

Ewaluacja ex-post skupiała się na całościowym oszacowaniu skuteczności i efektywności Projektu oraz jego trafności i użyteczności, zbadaniu stopnia osiągnięcia celów zakładanych w projekcie oraz zbadaniu trwałości osiągniętych w ramach projektu rezultatów. Wskazane zostanały również słabe i mocne strony realizowanego Projektu.

Wykonawca: EGO s.c.

Zamawiający: Politechnika Warszawska

Szczegóły projektu

  • Klient Politechnika Warszawska
  • Tagi 2015
Back to Top