Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Analiza efektów netto wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation, w ramach projektu ewaluacyjnego PARP pt.„BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”

Opis projektu badawczego

Analiza efektów netto wybranych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z wykorzystaniem podejścia counterfactual impact evaluation, w ramach projektu ewaluacyjnego PARP pt.„BAROMETR INNOWACYJNOŚCI”

Celem głównym analiz jest oszacowanie jaki poziom obserwowanych zmian w przedsiębiorstwach, które zrealizowały projekty PO IG stanowią bezpośrednie efekty Programu. Uzupełniającym celem jest analiza czynników sukcesu, porażki i ryzyk, wpływających na skuteczność interwencji w ramach PO IG w oparciu o podejście oparte o teorię programu (theory-based evaluation, TBE).
Cele główne analiz zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Oszacowanie efektów względnych pomiędzy działaniami 4.1, 4.2, 4.4 i 8.2 PO IG.
2. Oszacowanie efektów względnych w ramach działania 8.2 PO IG przed i od 9. rundy naboru wniosków w 2012 r.
3. Analiza zmian w kondycji ekonomicznej dofinansowanych przedsiębiorstw na tle wskaźników makroekonomicznych polskiej gospodarki.
4. Oszacowanie efektów netto działania 4.4 PO IG.
5. Oszacowanie efektów netto działania 8.2 PO IG.
6. Analiza czynników sukcesu, porażki i ryzyka wykorzystania wsparcia w ramach wybranych działań osi 4.  –  PO IG.

Wykonawca: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński oraz EGO s.c.

Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szczegóły projektu

  • Klient Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Tagi 2015
Back to Top