Organizacja cyklu 5 szkoleń pn. „Praktyczne zastosowanie podejścia behawioralnego do zarządzania publicznego i polityki publicznej”

W naszej sali szkoleniowej – Studio EGO Idea Den – przy ul. Ząbkowskiej 11, między 21 października a 25 listopada, odbędą się sesje szkoleniowe dla wysokich szczeblem członków korpusu służby cywilnej. Prowadzone szkolenie dotyczy projektowania interwencji publicznych w oparciu o podejście behawioralne. Całe szkolenie będzie miało charakter autorski i zostało przygotowane pod potrzeby klienta.

Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wykonawca: EGO S.C.