Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Zarząd

EGO S.C. – firma to przede wszystkim ludzie

Kiedy 6 temu zakładaliśmy firmę oparliśmy się na radzie jednego autorytetu i na własnej intuicji.

Bartosz Ledzion

Dyrektor Zarządzający

Ekonomista, absolwent WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Współzałożyciel i dyrektor zarządzający w firmie EGO S.C. Od ponad 9 lat uczestniczył w realizacji ponad sześćdziesięciu projektów doradczych, ewaluacji i badań społeczno gospodarczych oraz opracowań analitycznych na rzecz administracji publicznej. Specjalizuje się badaniach i ewaluacjach o charakterze procesowym, ocenach funkcjonowania organizacji oraz w badaniach efektów działań komunikacyjnych. Od 8 lat prowadzi wykłady z zakresu planowania i koordynacji badań ewaluacyjnych na studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim. Współautor licznych publikacji poświęconych zagadnieniem ewaluacyjnym w tym m.in. Podręcznika akademickiego „Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych”, czy Poradnika „Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej”.

dr hab. Karol Olejniczak

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej i współzałożyciel i dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie ewaluacyjnej EGO S.C. Jest profesorem na Uniwersytecie SWPS oraz profesorem wizytującym na George Washington University – Washington D.C., a także stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i seminariów Profesor Elinor Ostrom na Indiana University. Ewaluacją pasjonuje się ponad 15 lat. Zrealizował kilkadziesiąt ewaluacji, analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania publicznego. Specjalizuje się w badaniach wyjaśniających mechanizmy skuteczności interwencji. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania publicznego, w tym pierwszego w Polsce podręcznika ewaluacji interwencji publicznych oraz cyklu poradników na temat wspierania uczenia się organizacji rządowych.

Back to Top