„Brokerzy wiedzy” w PARP

W lutym przeprowadziliśmy grę symulacyjną Brokerzy wiedzy dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gra umożliwiła uczestnikom poznanie różnych podejść zarządzania wiedzą w instytucji publicznej.