Brokerzy Wiedzy na konferencji Istambul Regional Hub

Podczas corocznej konferencji organizowanej przez Independent Evaluation Office zaprezentowaliśmy grę Brokerzy Wiedzy i opowiedzieliśmy i tym, w jaki sposób może ona pomóc w rozwoju administracji publicznej. Konferencja odbyła się w dniach 16-20.10.2017 w Istambule, przy współudziale tureckiego rządu. Zespół EGO reprezentowali Tomasz Kupiec oraz Dominika Wojtowicz. Tegorocznym tematem przewodnim byli Ludzie, Środowisko i Rozwój w Dobie Zrównoważonego Rozwoju. Celem konferencji było zaprezentowanie oraz wymiana doświadczeń, dyskusja na temat wpływu zrównoważonego rozwoju a zasady i praktyki ewaluacyjne, a także wzmocnienia partnerstwa w narodowych systemów ewaluacji.